17°C

Službene stranice Grada Makarske

Klasa: 112-02/17-01/2 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 i 15/09) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/17-01/2; URBROJ: 2147/05-04-02/6-17-01, objavljenog dana 03. ožujka 2017. godine o prijmu u službu djelatnika u službi održavanja - 2 izvršitelja/ica, na neodređeno, vrijeme daje sljedeću   OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I ...

Klasa: 112-02/17-01/3 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-12 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...

Klasa: 112-02/17-01/1 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-14 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) ...

Klasa: 112-02/17-01/5 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-11 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», broj 6/09 ...

Klasa: 112-02/17-01/4 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-13 Makarska, 22. ožujka 2017.   Na temelju ...

Otvaranje ponuda na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništva Grada Makarske na adresi Kačićev trg 9 i Žbare bb, Klasa: 372-03/17-01/4, Ur. Broj:2147/05-04-02/2-17-01, koji je objavljen dana 14. ožujka 2017. u Makarskoj kronici i na www.makarska.hr, održat će se dana 30. ožujka 2017.(četvrtak) u 9,00 sati u gradskoj vijećnici Grada Makarske. ...

Nakon što su prije skoro godinu dana pobrali ovacije na izvedbu Requiema W. A. Mozarta u ...

Već tradicionalnom konferencijom za medije u prostoru gradske vijećnice, članovi Zelenog tima ...

Klasa: 112-02/17-01/7 Ur. broj: 2147/05-04-02/6-17-01 Makarska, 15. ožujka 2017.   Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave ...

U partnerstvu s Udrugom OSI ‘Sunce’ i Savjetovalištem ‘Lanterna’, a uz financijsku potporu Grada Makarske (20.000,00 kn), udruga Ruke za bolju Makarsku provodi ...

Klasa: 112-02/17-01/6 Ur. broj: 2147/05-04-12/6-17-12 Makarska, 17. ožujka 2017. Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i razvoj u Uredu gradonačelnika na ...

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», br. 105/97, 05/98, 104/00 i 69/09) i članaka 21. i 22. Statuta Gradske knjižnice Makarska, Upravno vijeće Gradske knjižnice Makarska raspisuje     N A T J E Č A J   za imenovanje ravnatelja/ice Gradske ...

Grad Makarska dobio je od Ministarstva unutarnjih poslova 214.033,75 kuna za sanaciju nadvožnjaka Put Makra. Sredstva su osigurana putem javnog poziva MUP-a koji dodjeljuje sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta sukladno Nacionalnom programu sigurnosti na cestama u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Od 3 projekta Grada Makarske (uz sanaciju nadvožnjaka prijavljeni su ...

- Ostao sam neugodno iznenađen izjavom župana Splitsko-dalmatinske županije Zlatka Ževrnje o mom navodnom neodazivanju ''na sastanak za koje je on više puta predlagao termine'' , a što tvrdi u svom Očitovanju o radu medicinsko-biokomijskog laboratorija u Makarskoj od 6. ožujka ...

Grad Makarska raspisao je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u svom vlasništvu na adresama Kačićev trg 9 i Žbare bb. Cjeloviti tekst natječaja možete pronaći na linku.

Već drugu godinu zaredom Grad Makarska bit će domaćin manifestacije Poslovni uzlet koja je ...

Završnica Malonogometnog kupa Hrvatske ovih je dana skrenula veliku pažnju sportske ...

Gradonačelnik Tonći Bilić danas je u gradskoj vijećnici potpisao ugovore o otkupu ...