24°C

Članovi Gradskog vijeća

SDP-HNS

1. Jagoda Martić   – predsjednica Gradskog vijeća

2. Damir Puharić          

3. Sretan Glavičić       

4. Gordana Muhtić     

5. Miroslav Dudaš                   

6. Zlatko Lalić                        

7. Stipe Brtulović

HDZ-HPBRATSTVO-HSP AS-HSS

8. Marko Ožić Bebek

9. Kristina Kozlina    

10. Jure Brkan 

11. Verica Raos

12. Zvonimir Galić - potpredsjednik Gradskog vijeća

13. Stjepan Eljuga 

14. Jure Pribisalić

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

15. Tonći Lalić                                                     

16.  Aleksandar Bajić - potpredsjednik Gradskog vijeća                                                

AMD

17. Ivan Šimić