24°C

Gradonačelnik

GRADONAČELNIK

Tonći Bilić, ing.
Kontakt: +385 (0)21 608 401, +385 (0)21 608 402
Fax: +385 (0)21 612 046
Adresa: Obala kralja Tomislava 1
E-mail: gradonacelnik@makarska.hr

 

Gradonačelnik Grada Makarske građane prima srijedom u terminu
od 9.00 - 11.00 sati, prethodno se najaviti na telefon (0)21 608 401.