25°C

Otvoreni natječaji i pozivi

Oglas za prijam u službu na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Makarskoj u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeku za graditeljstvo i zaštitu okoliša Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje grobnih mjesta na mjesnom groblju Veliko Brdo Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu gradonačelnika Grada Makarska Zahtjev za davanje na korištenje grobnog mjesta Javni poziv nositeljima prava na graničnim i predmetnim nekretninama o izradi Geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – Ulice Zrinsko-frankopanske u Makarskoj Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih za radno mjesto referenta za blagajničko poslovanje Poništenje javnog natječaja za prijam u službu skladištara u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na proljetnom sajmu "Domaće je najbolje" 2017. Prijavnica za sudjelovanje na proljetnom sajmu "Domaće je najbolje" 2017. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik u službi održavanja Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - skladištar Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na parkingu (kontrolor) Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na održavanju hortikulture Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - djelatnik na održavanju hortikulture Obavijest o provođenju prethodne provjere - viši stručni suradnik za projekte i razvoj Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske referenta na radnom mjestu za blagajničko poslovanje N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Makarska Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva - PRIJAVNICA Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu skladištar Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na parkingu - kontrolor Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik u službi održavanja Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na održavanju hortikulture Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na održavanju hortikulture Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Uredu gradonačelnika, Odsjeku za projekte i razvoj na radnom mjestu viši stručni suradnik za projekte i razvoj Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Makarske u 2017. godini Prijedlog liste za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UMJETNIČKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U DEFICITARNIM ZANIMANJIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA USPJEŠNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017. JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za financiranje programa / projekata udruga iz Proračuna Grada Makarske za 2017. godinu Izmjene Zaključka o cijeni plaćanja javne površine od strane korisnika za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske ZAHTJEV za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza