25°C

Radna tijela

Radna tijela Gradskog vijeća utvrđena su Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Makarske.

Vijeće ima stalna radna tijela i to:

 
1. Mandatno povjerenstvo
     Sretan Glavičić, predsjednik
     Tonći Lalić, član
     Zvonimir Galić, član

2. Odbor za izbor i imenovanja
     Sretan Glavičić, predsjednik
     Gordana Muhtić, članica
     Zlatko Lalić, član
     Stjepan Eljuga, član
     Kristina Kozlina Rakušić, članica

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja
     Gordana Muhtić, predsjednica
     Čedo Crljen, član
     Jasminka Korade, članica
     Josip Lozo, član
     Željko Kordić, član

4. Odbor za prigovor i pritužbe
     Aleksandar Bajić, predsjednik
     Lenjin Puharić, član
     Damir Puharić, član
     Ivan Pavlinović, član
     Hrvoje Opačak, član

5. Odbor za međugradsku suradnju
     Tonći Lalić, predsjednik
     Viki Puharić, članica
     Miroslav Dudaš, član
     Žarko Klapirić, član
     Miro Mucić, član

6. Odbor za nazive ulica i trgova
     Stipe Bartulović, predsjednik
     Ante Tonći Letica, član
     Matko Buljan, član
     Zvonimir Galić, član
     Stjepan Eljuga, član

7. Odbor za priznanja
     Branka Bilić Novak, predsjednica
     Andrija Žarnić, član
     Jakov Lovreta, član
     Juraj Rajčević, član
     Gojko Pribisalić, član

8. Odbor za financije i proračun
      Ante Čulav, predsjednik
     Jakov Lovreta, član
      Igor Batošić, član
     Jure Brkan, član
     Marija Lelas, članica

9. Odbor za gospodarske aktivnosti
     Sretan Glavičić, predsjednik
     Stipe Bartulović, član
     Zlatko Lalić, član
     Joško Lelas, član
     Ljubomir Ljubičić, član

10. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
        Jadranka Puharić, predsjednica
        Branka Baletić, članica
        Jurica Pavlović, član
        Dušanka Grljušić, članica
        Julija Efendić Milunović, članica
        Ante Škrabić, član
        Kristina Kozlina Rakušić, članica